sunnuntai 31.5.2020 Helka, Helga

Asiaa läheltäsi

Edessä kansainvälisesti vilkas lukuvuosi

Pielaveden koulut ovat jo vuosien ajan olleet aktiivisesti mukana monenlaisessa kansainvälisessä toiminnassa. Alkava lukuvuosi vilkastuttaa kansainvälisyystoimintaa sekä Pielaveden lukiolla sekä Puustellin ja Rannankylän kouluilla entisestään, kun olemassa olevien projektien lisäksi käynnistyy uusia kansainvälisen toiminnan hankkeita.

Lukiolla vanhoista hankkeista osallistutaan Saksan Aurichissa EuropaHausilla järjestettävään nuorisotapaamiseen marraskuussa. Uusi ponnistus Lukion puolella on kaksivuotinen 2Smart2Start -hanke, jonka vetovastuussa on Pielaveden Lukio yhdessä Opetushallituksen kansallisen kansainvälisyyskasvatusta koordinoivan NEST-keskuksen kanssa. Alkavan hankkeen verkostoon kuuluu Pielaveden lisäksi koulut Puolasta, Turkista, Islannista ja Romaniasta. Hanke käsittelee esimerkiksi aikaista poismuuttoa kotipaikkakunnilta, mistä voi seurata työttömyyttä, syrjäytymistä ja köyhyyttä. Osallistuvat koulut työskentelevät teemojen parissa tahoillaan ja yhteisissä tapaamisissa. Ensimmäinen verkoston tapaaminen järjestetään Pielavedellä ensi vuoden helmikuussa.

Perusopetuksen puolella Puustellin yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset peräkkäisinä vuosina pääsevät yhteistyössä lukion Eurooppa-kurssin kanssa osallistumaan saksalaiskoulun vetämään kaksivuotiseen ExploringEurope -hankkeeseen yhdessä irlantilaisen, bulgarialaisen ja kreikkalaisen koulun kanssa. Hankkeessa pohditaan nyky-Euroopassa ajankohtaisia teemoja kuten pakolaiskriisiä ja populististen ajatusten yleistymistä. Osallistuvat koulut työskentelevät teemojen parissa pitkin lukuvuotta ja niiden edustajat osallistuvat tapaamisiin, joista ensimmäinen järjestetään joulukuussa Irlannissa.

Rannankylän alakoululla on jo viiden vuoden ajan osallistuttu monenlaiseen kansainvälisyystoimintaan. Nyt kaksi edellisvuosien Erasmus+ -projektia saavat seuraajansa, kun Rannankylällä aletaan käynnistyvän lukukauden myötä toteuttamaan uutta kaksivuotista Toward Effective Language Education -projektia, jonka pyrkimyksenä on tehostaa kieltenopetusta ja oppilaiden englanninkielen taitoja kouluissa. Samalla projektin tavoitteena on lisätä oppilaiden kulttuurista tietämystä ja Euroopan moninaisuutta. Espanjalaisen koulun vetämään projektiin osallistuvat Rannankylän koulun lisäksi toinen espanjalainen koulu sekä koulut Puolasta, Sloveniasta ja Iso-Britanniasta.

Pielaveden isännöimässä kansainvälisessä tapaamisessa toukokuussa 2016 ulkomaiset vieraat pääsivät kirkkovenesoutamaan. Arkistokuva/Heli Roivainen

Jätä kommentti

*