maanantai 6.7.2020 Esa, Esaias

Asiaa läheltäsi

Korppisen järven kunnostus etenee

Korppinen kuntoon ry:n teettämä ja Sitowise Oy:n laatima ”Korppinen -järven nykytilan selvitys ja kunnostusmahdollisuudet” on valmistunut. Järven tilaa heikentävät korkeat ravinnepitoisuudet ja humuskuormitus. Ulkoisen kuormituksen lähteistä merkittävimmät olivat peltoviljely ja luonnonhuuhtouma. Lisäksi järvessä ovat ongelmana alusveden hapettomuus, korkea klorofyllipitoisuus sekä ylitiheä ja pienikokoinen kalakanta.

Järven kalaston rakennetta pyritään parantamaan hoitokalastuksen avulla. Hoitokalastus aloitetaan tehokalastusjaksolla, joka kestää 2 – 3 vuotta. Tehokalastuksen jälkeen tilan ylläpitoa tulisi jatkaa hoitokalastuksella.

Vesikasvillisuuden poistolla pystyttäisiin lisäämään Korppisen virkistysarvoa. Vesikasvien poisto parantaa myös järven tilaa. Korppisen sedimentti pitäisi tutkia, jotta löydettäisiin järveen sopiva ruoppausmenetelmä. Vedenkorkeuden nosto voitaisiin toteuttaa pohjapadon avulla. Pohjapato sijoittuisi kohtaan, jossa Korppinen laskee vetensä Korppisjokeen. Mahdollinen vedenkorkeuden nosto olisi 20 – 30 senttiä, veden pinnan keskikorkeuden muuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan.

Korppisen pohjoispuolelle Räisälänsuon alueelle voitaisiin perustaa monitoimikosteikko kuormituksen vähentämiseksi ja alueen monimuotoisuuden parantamiseksi. Monitoimikosteikko eroaa vesiensuojelukosteikossa siten, että siitä on hyötyä vesiensuojelun lisäksi myös vesilinnuille ja luontokohteena. Rahoitusta kosteikon rakentamiseksi on haettu useasta paikasta. Hanke jatkuu monitoimikosteikon rakentamisen tarjouspyynnöillä.

Lue lisää tämän viikon Pielavesi-Keiteleestä.

Kommentit

  • Lars-Johan Ced.

    Kesämökki Korppisen rannalla, melko matalalla alueella järven nykyiseen max. korkeaan vesirajaan, siis entisen järven pohjaa. Vesi tulvii keväisin jo nyt melkein pihamaalle saakka. Peltoa samalla korkeudella. 20-30 sentin veden korkeuden nosto aiheuttaisi melko varmasti rakennuksille, pelloille ja asukkaille ongelmia !

  • Korppinen Kuntoon Ry

    Tervehdys,

    Tällaista tilannetta ei tämän Korppinen- järven rannalla tietääksemme ole. Uskomme. että mökkinne on eri järven, vaikkakin samannimisen, rannalla. Korppinen, johon tätä hanketta suunnitellaan on Saarelan kylän lähellä Pielaveden ja Keiteleen kuntien rajalla. Kolunpuro on humusta tuova joki ja Korppisjoki lähtöpuro. Ystävällisin terveisin Korppinen Kuntoon Ry.

Jätä kommentti

*