torstai 13.8.2020 Jesse

Asiaa läheltäsi

Luontoalueiden nykytila ja tulevaisuus puhututtaa

Maastokatselmuksella tutustuttiin Korppisen ja Tiirinsuon maastoihin. Kuva Sanna Katajamäki.

Heinäkuun alun maastokatselmuksella Keiteleellä vaihdettiin näkemyksiä Korppisen alueen ja Tiirinsuon tulevaisuudesta. Keskusteluissa sivuttiin myös Lahnasjärven tilannetta.
Keiteleen kunnan edustajana mukana katselmuksella oli kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen. Ely-keskuksesta mukana olivat Sanna Katajamäki sekä Markku Hyttinen ja Riistakeskukselta Elina Sorvali. Korppinen kuntoon ry:stä katselmukselle osallistuivat Minna ja Tapio Vilpponen sekä Erja Kumpulainen. Mukana oli myös Krista Paananen, joka teki Korppinen-järven kunnostuksesta ympäristöteknologian insinöörin opinnäytetyönsä.
Maastokatselmuksella kierrettiin Korppisen ja Tiirinsuon maastoissa.

Keiteleen ja Pielaveden rajalla sijaitsevan Korppinen-järven tilasta on käyty keskustelua jo pidemmän aikaa. Alkuvuodesta valmistui Korppinen kuntoon ry:n teettämä ja Sitowise Oy:n laatima selvitys Korppisen tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista. Sitowise Oy:n alueelle tekemä kosteikkosuunnitelma on kuitenkin todettu toteuttamiskelvottomaksi kustannusten puolesta. Katselmuksella Korppista koskien saatiin hyviä vinkkejä esimerkiksi Riistakeskuksen SOTKA-hankkeesta Elina Sorvalilta.

Sulkavanjärven kylässä sijaitsevan Tiirinsuo on toiminut turpeennostosuona, ja kunta on vuokrannut sen Vapo Oy:lle vuoteen 2022 saakka. Tiirinsuolla turpeennosto on päättynyt syksyllä 2019. Vapo Oy:n toiveena olisi kuitenkin sanoa sopimus irti jo aiemmin. Keskusteluissa ilmaan on heitetty ajatuksia suoalueen muuttamisesta kosteikoksi tai maa- ja metsätalousmaaksi. Ajatuksia alueen myymisestä tai vuokraamisesta on myös tuotu esiin. Kunnanjohtaja Rusanen näkisi parhaaksi ratkaisuksi hybridistrategian, jossa osa alueesta voitaisiin myydä tai vuokrata maa- ja metsätalousmaaksi.

Tiirinsuon tavoin kunnan omistama Lahnasjärvi sijaitsee Sulkavanjärven kylällä. Lahnasjärven alue koostuu kolmesta rantaniityksi kuivatetusta järvestä. Alueelta löytyy lintutorneja ja luontopolkuja.  Kunnassa on käyty keskustelua Lahnasjärven ylläpidon toteuttamisesta. Kunnanjohtaja Rusasen mukaan alueen ylläpitoon voidaan esimerkiksi hakea avustuksia valtiolta.

Jätä kommentti

*