torstai 13.8.2020 Jesse

Asiaa läheltäsi

Maatalouden investointitahti on edelleen vilkas

Kummunlahden tilalla on investoitu navetan laajennukseen.

Pielavedellä Kummunlahden tilalla navetan laajennus tuo robottipihattoon toisen robotin ja yhteensä 120 paikkaa lypsäville sekä tilat koko muulle karjalle.

Ely-keskus tiedottaa, että maatalouden investointitukia haetaan Pohjois-Savossa yhä vilkkaasti.

Syksyn hakukierroksella Pohjois-Savon ely-keskukseen saapui yhteensä 62 hakemusta. Avustusvarojen vähyyden vuoksi osaan rahoituskelpoisista hakemuksista joudutaan tekemään kielteinen päätös, mutta hakijat voivat kuitenkin hakea tukea uudelleen seuraavalla tukijaksolla

Maakunnassa haettiin avustusta eniten lypsy- ja nautakarjatalouden rakentamishankkeisiin. Hakemuksia oli yhteensä 18 ja niiden yhteissumma 5,4 miljoonaa euroa. Päätökset tehdään vuoden loppuun mennessä.

Pielavedellä jo myönnettyjä investointitukia on vuosina 2018–2019 ollut yhteensä 24, Keiteleelle kaksi. Investointitukien yhteissumma 26 hankkeeseen on ollut 1,6 miljoonaa euroa.

Jätä kommentti

*