Mielipide: Keiteleen terveyskeskuksen valot eivät sammu

Keiteleellä vaaditaan terveysaseman päiväaikaisen toiminnan kehittämistä. Elisa Nuutinen

Paikallislehtemme (14.10.2020) uutisoi Keiteleen vuodeosastotoiminnan loppumisesta. Kysterin perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta on hyväksynyt ratkaisun, jonka mukaisesti vuoden 2021 alussa Nilakassa siirrytään yhden vuodeosaston malliin. Ratkaisu perustuu palvelusopimukseen, josta on käyty neuvotteluja naapurikuntien kanssa syksyn aikana. Kysteri joutuu kuitenkin tekemään päätökset palvelumuutoksista uudelleen, sillä päätöksiä tehdessä on tapahtunut menettelyvirheitä Kysterin toimesta.

Vuosia jatkuneissa väännöissä on käynyt selväksi, että jossakin vaiheessa vuodeosastopaikkoja tullaan alueellamme vähentämään merkittävästi, sillä vuodeosastopaikkoja on alueellamme liikaa. Käyttöasteet ovat olleet matalat molemmilla vuodeosastoilla.

Vaikka vuodeosaston toiminta näyttää nyt lakkaavan Keiteleellä, Kysteri on luvannut käynnistää kotisairaalatoiminnan alueella lähivuosina. Kotisairaalahoito korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Kotisairaalatoiminnassa onkin kyse ympärivuorokautisesta sairaalatasoista hoidosta, joka tapahtuu potilaan omassa kodissa.

Tämä on uusi tapa toteuttaa palveluja. Sen osalta meillä ei ole vielä tiedossa konkretiaa, mutta tulemme edellyttämään sen käynnistämistä Kysteriltä. Lisäksi kunnassa pohditaan ratkaisuja, joilla vapautuvat tilat saadaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Vuodeosastotoiminnan lisäksi suunnitelmat perustuvat laajempaan kokonaisuuteen ja me Keiteleen poliittisten ryhmien edustajat näemme perusteltuna avata näitä päätöksenteon taustoja, sillä prosessi on ollut työläs niin meille Keiteleen päättäjille kuin johtaville viranhaltijoille, jotka ovat käyneet neuvotteluja Kysterin ja naapurikuntien kanssa ensi vuoden palvelusopimuksesta.

Erityisen pahoillamme olemme siitä, että keskeneräisistä asioista ei ole voinut aikaisemmin tiedottaa enempää, vaikka olisimme halunneet. Lisäksi tiedottamisvastuu on ollut ensisijaisesti Kysterillä.

Lopputulos olisi voinut olla heikompikin.

Neuvottelut ovat olleet vaikeat, mutta Keiteleen kunnalla on ollut selkeät tavoitteet. Erityisen kiitoksen haluamme lausua viranhaltijoillemme sekä Kysterin toimielimissä vaikuttaville keiteleläisille päättäjille, jotka ovat määrätietoisesti pitäneet neuvotteluissa meidän kaikkien puolta. Kun arvioimme kokonaisuutta, niin lopputulos olisi voinut olla heikompikin meidän kannaltamme.

Haluamme korostaa sitä, että Keiteleellä säilyy jatkossakin terveyskeskus, vaikka vuodeosaston toiminta lakkaakin. Neuvottelijamme ovatkin vaatineet Kysteriltä ratkaisuja, joilla terveyskeskuksen päiväaikaista toimintaa tullaan kehittämään.

Kuntien välisissä palvelusopimusneuvotteluissa on esimerkiksi sovittu, että toimintaterapeutin palvelut siirretään Pielavedeltä Keiteleelle. Lisäksi Pielavedeltä on tarkoitus hajauttaa psykologi- ja puheterapeuttipalveluja muihin Nilakan kuntiin.

Palvelusopimusneuvotteluissa Keiteleen kunnalle viikonloppupäivystys on ollut tärkeä asia, koska olemme halunneet varmistaa myös viikonloppuaikaisia palveluja, varsinkin ikäihmisille sekä teollisuuden parissa työskenteleville kolmivuorotyöläisille ja lapsiperheille.

Alustavissa suunnitelmissa viikonloppupäivystykset jakautuvat jatkossa siten, että lauantai on Keiteleellä ja sunnuntai Pielavedellä klo 8 – 16 välisenä aikana. Muutos astuisi voimaan vuoden alussa.

Lopulliset päätökset vuodeosaston sijainnista ja viikonloppupäivystysten jakautumisesta tullaan tekemään Kysterissä todennäköisesti joulukuun aikana.

Viimeaikaiset Kysterineuvottelut ovat osoittaneet sen, että Keitele-henki on edelleen voimissaan. Niin päättäjät kuin kunnan viranhaltijat ovat vetäneet asiassa yhtä köyttä.

Meillä on kunnassa vireillä monia isoja kehittämisasioita, jotka antavat voimaa ja tulevaisuudenuskoa vaikeista asioista huolimatta. Keiteleen terveyskeskuksella palavat jatkossakin valot, mikä on hyvä asia meidän kaikkien kannalta.

Keiteleen valtuustoryhmien puolesta, puheenjohtajat

Kommentoi