Pääkirjoitus: Uudet kuntajohtajat keskelle muutosta

Tarja Lappalainen

Pielavesi ja Keitele saavat uudet kunnanjohtajat lähes yhtä aikaa. Pielavedellä kunnanvaltuusto teki johtajavalintansa maanantaina. Keiteleellä hallitus valitsi virkaan hakeneista haastateltavat.

Tehtäväsarkaa uusilla kuntajohtajilla riittää. Virkatehtävien hoitamisen lisäksi maaseutukuntien ihmiset odottavat kunnanjohtajan olevan lähellä kuntalaisiaan, kuuntelevan heitä sekä jakavan yhdessä iloisia ja ikävämpiäkin asioita.

Kuntajohtajat astuvat virkaansa kuntahistorian ehkä isoimmassa muutosvaiheessa. Kunnissa valmistaudutaan luovuttamaan sote-palvelut hyvinvointialueen vastuulle reilun vuoden kuluttua. Millainen kokonaisvaikutus tuolla muutoksella on, se on osin vielä usvan peitossa.

Kun kuntien rahavirroista ja tehtävistä katoaa merkittävä osa, kunnat joutuvat rakentamaan toimintonsa ikään kuin uudelleen. Keskiöön nousevat eri palvelut kuin aiemmin. Tähän kunnissa tarvitaan tuoretta näkemystä niin poliitikoilta kuin virkamiehiltä.

Kunnan kehityksen kannalta olennaisen tärkeää on, että kuntajohtajan ja poliitikkojen välillä vallitsee luottamus ja yhdessä tekemisen tahto. Kuntajohtajan rooliin kuuluu ideoida – jopa ylenpalttisesti – ja heittää kehittämisajatuksensa poliitikkojen pöytään. Näiden tehtävä on karsia ideoista ne, joita lähdetään yhdessä työstämään ja ehkä myöhemmin toteuttamaan.

Vanha kansa sanoo, että tyhjästä on paha nyhjästä. Kuntansa parasta ymmärtävä poliitikko antaa virkanaisille ja -miehille tilaa luovaan ajatteluun ilman vähättelyä tai rajoitteita. Hyville uudistuksille on nyt otollinen aika ja osin pakon sanelema mahdollisuus.

Tulevaisuuden kunnan voimavaraksi ja menestystekijäksi on arvioitu yhteisöllisyyttä. Sitä maaseudulla on jo nyt, ja sen vahvistamiseen on löydettävissä keinoja vuorovaikutuksella kuntalaisten kanssa.

Hyville uudistuksille on nyt otollinen aika ja osin pakon sanelema mahdollisuus.

Kommentoi