Pääkirjoitus: Robotti soittaa asiallisella asialla

Heli Roivainen

Pielavesi ja Keitele ovat mukana kehitysyhtiö Savogrown alueen kunnissa järjestettävässä robottipuhelukokeilussa. Kokeilulla kunnat haluavat koota tietoa kuntalaisten toiveista ja tarpeista mahdollisimman laajasti.

Suoralla yhteydenotolla pyritään osallistamaan kuntalaiset kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja lisäämään päätöksenteon avoimuutta.

Tarkoitus on, että robotti soittaa kaikille täysi-ikäisille kuntalaisille, joiden puhelinnumero on julkinen. Ellei ole, kuntalainen voi myös itse soittaa robotille. Likipitäen kaikilla aikuisilla on siis mahdollisuus sanoa sanasensa siitä, mikä kotikunnassa on kohdallaan ja missä asioissa kaivataan petraamista.

Uusi konsti voi olla parempi kuin pussillinen vanhoja. Loppujen lopuksi aika harva tavallinen tallaaja tulee seuranneeksi kunnallista päätöksentekoa valmisteluvaiheista alkaen saati ottaneeksi siihen kantaa. Mielipiteitä alkaa yleensä löytyä vasta siinä vaiheessa kun päätökset on jo tehty, jos sittenkään.

Nyt kysytään suoraan ja etukäteen, joten osallistuakseen ei tarvitse olla mitenkään erityisen aktiivinen ja tiedostava. Sen kun vastaa kun kysytään.

Kunnilla on myös näytönpaikka siinä, että kokeilu viedään kunnialla läpi. Jos soittokierroksella nousee esiin joitakin tiettyjä teemoja kehittämiskohteiksi, niistä voidaan järjestää uusi yksilöidympi soittokierros. Se kannattaa tehdä, jos kuntalaisten näkemykset suinkin antavat riittävästi tietynsuuntaista osviittaa siitä, mihin suuntaan kehitystä halutaan viedä.

Mielipiteen kysyminen on tärkeä osa lähidemokratiaa. Toimivaksi osaksi sitä se muuttuu kuitenkin vasta sitten kun mielipiteet tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.

Uusi konsti voi olla parempi kuin pussillinen vanhoja.

Kommentoi