Nilakan palvelukeskuksessa muutoksia vuodenvaihteessa –  Keiteleen vuodeosaston toiminta loppuu 15.1.2021

Elisa Nuutinen

Elisa Nuutinen

Kysterin Nilakan palvelukeskuksessa siirrytään tammikuussa yhden vuodeosaston malliin.

Vuodeosastotoiminta keskittyy jatkossa Pielaveden 25-paikkaiselle osastolle.

Paikkamäärä on seurannan perusteella riittävä terveyskeskustasoiseen osastohoitoon alueella.

Keiteleen osaston toiminta loppuu 15.1.2021.

Kysterin toiminnan käynnistyessä vuonna 2012 Nilakassa oli neljä vuodeosastoa, joilla oli yhteensä 112 paikkaa ja vuonna 2020 kahdella osastolla paikkoja on ollut 45.

Vähentyneeseen osastopaikkojen tarpeeseen on vaikuttanut paitsi kuntien hyvä toiminta kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa, myös Nilakan alueen väestömäärän väheneminen 1253 henkilöllä vuosien 2012–2019 välillä.

Vuoden 2020 aikana Nilakassa on tarvittu kahdella osastolla yhteensä keskimäärin 21 potilaspaikkaa.

Vuoden 2020 aikana Nilakassa on tarvittu kahdella osastolla yhteensä keskimäärin 21 potilaspaikkaa. Paikkoja on ollut käytettävissä 45.

Tyhjien potilaspaikkojen ylläpitäminen aiheuttaa kunnille ylimääräisiä kustannuksia. Tähän liittyen vuodelle 2021 käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa Nilakan kunnat sopivat yhden vuodeosaston malliin siirtymisestä.

Keiteleen vuodeosastolle sairaanhoitajien sijaisten saaminen on ollut haasteellista jo pitkään.

Kesällä 2019 ja 2020 on jouduttu tämän vuoksi turvautumaan osaston kuukauden mittaiseen sulkuun. Sairaanhoitajien sijaisia on tähän saakka saatu helpommin Pielaveden osastolle.

Lisäksi elokuussa 2020 sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuspäällikön yhdessä työsuojelun kanssa toteuttaman arvion perusteella sekä potilas- että työturvallisuusnäkökohdasta Pielaveden osastolla puitteet ovat paremmat.

Kotisairaalatoimintaa on tavoitteena päästä käynnistämään asteittain.

Kysteri on mukana Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa ja vastaa Kotisairaalatoiminnan kehittämisestä.

Tavoitteena on luoda malli, joka vastaa harvaan asuttujen alueiden tarpeisiin.

Kotisairaalatoiminnalla voidaan osalla potilaista tuoda hoito kotiin sen sijaan, että potilas olisi osastolla. Tämä tulee osaltaan jatkossa edelleen vähentämään osastopaikkojen tarvetta.

Kotisairaalatoimintaa on tavoitteena päästä käynnistämään asteittain kevään 2021 aikana. Ennen toiminnan käynnistymistä asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Osastotoiminnan muutos vaikuttaa myös ilta- ja viikonloppuvastaanottojen järjestelyihin siten, että arki-iltavastaanotto keskittyy vuoden 2021 alusta alkaen Pielavedelle.

Viikonloppuvastaanotto sovittiin tilaajatoimikunnan kokouksessa jakautuvan edelleen siten, että lauantaipäivän vastaanotto on jatkossa Keiteleellä ja sunnuntaipäivät Pielavedellä.

Viikonloppuvastaanotossa tapahtuu muutos myös keston suhteen eli 1.1.2021 alkaen vastaanotto loppuu jo kello 16.

Nilakan kuntien päiväaikaiseen vastaanotto toimintaan ei tule muutoksia, vaan avovastaanottojen toiminnat jatkuvat entiseen tapaan.

Kommentoi