Keiteleen ja Viisarit-kuntien malli kiinnostaa valtakunnan päättäjiä

Keiteleen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen. Heli Roivainen

Heli Roivainen

Keiteleen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen on pyydetty alustajaksi harvaan asuttujen alueiden parlamentaariseen työryhmään.

Valtioneuvoston asettama työryhmä koostuu kaikkien eduskuntapuolueiden edustajista.

Rusasta on pyydetty kertomaan näkemyksiään kuntien omaehtoisesta yhteistyöstä ja monipaikkaisen elämän edistämisestä.

– Nyt tuli mielenkiintoinen kutsu, johon vastasin myöntävästi. Keiteleen ja Viisarit-kuntien yhteistyömalli kiinnostaa myös valtakunnan päättäjiä, Rusanen kertoo.

Palveluyhtiö Viisarit Oy on Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen teknisen toimialan palveluyhtiö.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on muun muassa seurata haja-asutusalueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta.

Parlamentaarinen työryhmä laatii keväällä toimenpideohjelman, jossa määritellään harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettavat kokeiluhankkeet.

Kommentoi