Kirkon kohtalo puhuttaa: Laukkalan kirkon realisoinnin sisältävä strategialuonnos lähtee lausuntokierrokselle

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategialuonnoksen ja pyytää siitä lausunnot kaikilta yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.

Lausunnot on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä. Lausuntokierroksen jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhteisessä kirkkoneuvostossa. Lopullisen hyväksynnän strategialle antaa yhteinen kirkkovaltuusto.

Vuoteen 2030 ulottuvalla strategialla haetaan kiinteistö- ja korjauskustannusten säästöjä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kiinteistöt on jaoteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja mahdollisesti realisoitaviin.

Vuonna 1940 valmistuneen Laukkalan kirkon realisointi on ajoitettu vuosille 2023 – 2026 alhaisen käyttöasteen ja rakennuksen huonon kunnon vuoksi.

Seurakuntayhtymän alueella olevista kyläkirkoista realisoitavaksi esitetään Laukkalan kirkon lisäksi Alapitkän kirkkoa Lapinlahdella. Sen sijaan Sukevan kyläkirkko Sonkajärvellä on säilytettävien joukossa, ja sinne on tulossa vieläpä mittava remontti.

Selityksenä on, että Sukevan kirkko sijaitsee lähellä seurakuntayhtymän Hirsikankaan leirikeskusta. Lisäksi kirkon noin 130 000 euron korjauksiin on saatu kirkkohallitukselta 70 000 euron avustus.

Tarkoituksena on järjestää Laukkalan kirkosta keskustelutilaisuus paikan päällä.

Arto Penttinen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön Jarno Rönkön mukaan Laukkalassa ainakaan yhtä suuren avustusosuuden saaminen ei olisi mahdollista.

– Kohde ei ole kirkkolailla suojeltu rakennus.Kirkkohallituksen rakennusavustuksen pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoituksessa. Sukevan kirkossa on vain kirkkosali ja sakasti, Laukkalassa myös kokoontumis- ja keittiötiloja, Rönkkö sanoo.

Hän lisää, että Sukevan kirkon vuotuiset ylläpitokulut ovat noin puolet Laukkalan ja Alapitkän kirkkojen vastaavista kuluista.

Laukkalan kirkon vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 40 000 euroa ja lisäksi näköpiirissä olisivat jopa 180 000 euron korjausinvestointikulut.

– Kohde on öljylämmitteinen. Vesikatto ja julkisivu kaipaavat korjauksia ja lämmitysjärjestelmä uudistusta esimerkiksi maalämpöön. Vaikka tämä tehtäisiin, tilapinnat ja muu tekniikka jäisivät vanhoiksi, Rönkkö sanoo.

Pielaveden pääkirkossa on todettu sisäilmaongelmia, jotka nekin vaativat korjausta.

Taloudellista ahdinkoa ja säästöpaineita lisää se, että Pielaveden pääkirkossa on todettu sisäilmaongelmia, jotka nekin vaativat korjausta.

Jarno Rönkkö kertoo, että pääkirkossa tehdyssä tutkimuksessa kirkon alapohjassa on todettu mikrobivaurioita, ja jotkut henkilökuntaan kuuluvat ja kirkossa kävijät ovat oireilleet.

– Ongelman aiheuttavat vanhat eristeet ja ennen kaikkea lattian epätiiveys, Rönkkö sanoo.

–Pelkästään tiivistyskorjauksen kustannukset ovat noin 150 000 euroa ja perusteellisen lattiaremontin kulut nousevat 300 000 euroon.

Suunnitelma Laukkalan kirkosta luopumisesta on saanut kirkkoherra Arto Penttisen puhelimen pirisemään tiuhaan. Hän toteaa, että asiassa näyttää olevan vain huonoja vaihtoehtoja, jos rahaa investointeihin ei ole ja kirkon käyttö on vähäistä.

– Tarkoituksena on järjestää Laukkalan kirkosta keskustelutilaisuus paikan päällä.

Normaalioloissa Laukkalan kirkossa on pidetty jumalanpalvelus kerran kuukaudessa. Lisäksi siellä on järjestetty lähinnä hautajaisia. Korona-aikana käyttö on vähentynyt entisestään.

Penttinen sanoo, että kirkkosali on kaunis ja siellä on hyvä akustiikka, mutta on vaikea kuvitella, kuka ostaisi tai vuokraisi kirkon.

– Sulkavanjärven kyläkirkon omistaa rukoushuoneyhdistys, mutta vastaavan tahon löytyminen Laukkalan kirkon omistajaksi tuntuu epätodennäköiseltä.

Jäljelle jäisi siis purkaminen. Kaikkein pahimpana ratkaisuna Penttinen pitää kuitenkin sitä, että Laukkalan kirkko vain jätettäisiin luhistumaan niille sijoilleen.

– Se olisi todella lohduton näky.

Etusivulla nyt

Luetuimmat