Pääkirjoitus: Aloitteellisuustuottaa tulosta

Keiteleen uudeksi kunnanjohtajaksi on saatu puolenkymmentä hakijaa. Heli Roivainen

Pielavedellä perusopetuksessa oleville tarjotaan ensi lukuvuoden alusta lukien välipala. Varsinkin koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden päivät venähtävät helposti pitkiksi, joten uutinen välipalasta otetaan varmasti ilolla vastaan. Uudistuksesta lapset ja nuoret voivat kiittää itseään.

Lapsiparlamentti otti koululaisten välipalasta yhteyttä nuorisovaltuustoon, joka päätti yhtyä aloitteeseen ja tarttui topakasti asiaan. Näin yhteisen toiveen taakse saatiin kaikki perusopetuksessa olevat ikäluokat ja kun aloite vielä valmisteltiin huolella, se saatiin läpi.

Toki on kiittäminen myös kunnan päättäjiä, jotka ovat kuunnelleet lasten ja nuorten toivetta herkällä korvalla ja ruokahuoltoa siitä, että toive pystytään käytännössä toteuttamaan.

Keiteleen kunnantalolla puolestaan on syytä tyytyväisyyteen, sillä kuntalaisten luottamus kotikuntansa päätöksentekoon ja päättäjiin on korkealla. Kuntaliiton tekemässä valtakunnallisessa tutkimuksessa Keitele sai korkeimman luottamusindeksin mukana olleista yli 40 kunnasta.

Tutkimuksessa mitattiin muun muassa, tiedottaako kotikunta riittävästi palveluistaan ja kunnassa tehdyistä päätöksistä. Vastaajat pääsivät ottamaan kantaa myös siihen, ovatko päättäjät heidän mielestään vilpittömästi ajamassa oman kunnan asiaa.

Kärkipaikka moisessa selvityksessä antaa täyden syyn rinnan röyhistämiseen. Samalla se asettaa riman korkealle myös tulevia päättäjiä ajatellen. Kertaalleen siirtyneet kuntavaalit ovat pian edessä. Vastuunkantajille riittää jatkossakin työnsarkaa, että luottamus omaan kotikuntaan ja sen tulevaisuuteen pysyy lujana.

Vastuunkantajille riittää jatkossakin työnsarkaa.

Kommentoi